Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Onderwijs in een dynamische wereld

De bedoeling van het onderwijs van SPON is dat de kinderen, na hun schoolperiode op een van de scholen, de volgende stap kunnen zetten. Dat doen we door goed onderwijs te geven, op alle vlakken.

spon_derotonde-dekleinewereld_okt23_30_2023

Missie en visie

SPON streeft naar kwalitatief goed passend onderwijs, omdat ieder kind en iedere jongere een volwaardige plaats in de maatschappij verdient.

Onze missie

SPON bestaat opdat leerlingen zich ontwikkelen naar hun eigen potentieel en opdat leerlingen ervaren dat zij ertoe doen. Meer specifiek betekent dit dat de leerlingen:

  • Zo zelfstandig mogelijk en vol zelfvertrouwen hun weg vinden in de samenleving.

  • Met wisselende omstandigheden om weten te gaan.

  • De ervaring hebben dat ze gewaardeerd worden om hun unieke mogelijkheden.

Onze visie

Het onderwijs van SPON biedt kleinschaligheid, individuele aandacht en een optimale leeromgeving die past bij de didactische en pedagogische mogelijkheden van de leerlingen. 

Ons doel is dat leerlingen hun talenten zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen, als voorbereiding op een succesvolle toekomst in het vervolgonderwijs, op de arbeidsmarkt of in de dagbesteding.

Kernwaarden van SPON

Groei, Vertrouwen, Wendbaarheid, Moed

We moeten wendbaar zijn in een steeds veranderende wereld, die vraagt om flexibele netwerken. In deze netwerken moeten we vertrouwen hebben en groeien. Ook hebben we moed nodig om uit te stappen, een hand uit te steken naar de omgeving, om de eerste stap te zetten.

“De samenleving is ontzettend dynamisch geworden. Daarom hebben we ook in onze missie opgenomen dat onze leerlingen met wisselende omstandigheden om moeten kunnen gaan. Op onze scholen is dus veel aandacht voor loopbaanbegeleiding. Alle scholen doen dat op hun eigen manier, passend bij het type onderwijs.” 

Christa van Delen, voorzitter van het College van Bestuur