Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

De mensen achter SPON

Stichting SPON kent sinds 2009 een bestuurlijk model, waarin een College van Bestuur (CvB) de organisatie bestuurt en een Raad van Toezicht (RvT) toezicht houdt.

SPON_deKiem_okt23_04_2023

Hoe SPON is georganiseerd

Het College van Bestuur en de directie van de scholen worden ondersteund door de medewerkers van het bestuurskantoor, waaronder een bestuurssecretaris en HR-specialist. Het bestuurskantoor is dienend aan de integrale verantwoordelijkheid die het CvB en de directeuren hebben ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast richt het bestuurskantoor zich op het verbeteren van de interne organisatie. Het bestuur heeft zich tot doel gesteld de scholen op een aantal beleidsterreinen te ontzorgen. Een aantal ondersteunende werkzaamheden zijn uitbesteed. Het gaat hierbij onder andere om de financiële administratie, de salarisadministratie, de (financiële) planning & control en de ondersteuning op het gebied van huisvesting, schoonmaak, beveiliging en ICT. Daarnaast wordt voor personeels- en overige beleidszaken incidenteel gebruik gemaakt van gespecialiseerde bureaus.

Raad van Toezicht
 • Mw. P. van Lange (voorzitter)
 • Dhr. J.B.K. van der Mark
 • Dhr. W.J. Krajenbrink
 • Dhr. E.A. Verlangen
 • Mw. M.M.E. Wolberink - Kruger
Bestuurskantoor
 • Debora van Loon, ICT/AVG coördinator
 • Diana van Bennekom, bestuurssecretaris
 • Annelieke Bouman, HR specialist
 • Yvonne Innemee, secretarieel medewerker
 • Barbara Barten, managementassistent
 • Caroliene Nagtegaal, beleidsmederwerker Onderwijs & Kwaliteit
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
 • Deborah Eisinga, voorzitter GMR po
 • Gemma Biesheuvel-van Diemen, voorzitter GMR vo
College van Bestuur
 • Mw. C. van Delen

Gegevens Stichting SPON

Postbus 23
3350 AA Papendrecht
Telefoon: 078 - 644 97 34
E-mail: info@spon.nl

Bankrekening: IBAN: NL17RABO0102843805
Loonbelastingnummer: 812571368L03
Kamer van Koophandel Rotterdam nr. 24354004
De Stichting is ANBI-geregistreerd - RSIN 812571368