SPON:
Specialisten in Passend Onderwijs

Samenwerkingsverbanden

SPON is verbonden aan onderstaande samenwerkingsverbanden


Samenwerking: passend onderwijs voor leerlingen in regio Dordrecht. De SPON-scholen Kiem en De Stroom participeren in het SWV Dordrecht. 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het SWV http://www.swvdordrecht.nl/.


 

Het Samenwerkingsverband VO Noordelijke Drechtsteden (28.13) is bedoeld voor alle partijen die met het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs in de regio Noordelijke Drechtsteden te maken hebben. 
Dit zijn de scholen en besturen voor Voortgezet (Speciaal) Onderwijs, het Primair Onderwijs, de scholen voor MBO, ketenpartners en de ouders en de verzorgers van de leerlingen uit het Primair  en het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs. De SPON-school De Sprong participeert in het SWV VO Noordelijke Drechtsteden. 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het SWV http://www.noordelijkedrechtsteden.nl.


In het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden voor het Primair Onderwijs werken ruim veertig basisscholen, twee scholen voor Speciaal Basisonderwijs en twee scholen voor Speciaal Onderwijs samen aan passend onderwijs voor meer dan twaalfduizend leerlingen. De scholen verzorgen onderwijs dat aansluit bij de talenten en mogelijkheden van de leerlingen. Het Samenwerkingsverband ondersteunt de scholen, ouders en leerlingen hierbij. 
De SPON-scholen De Steenen Kamer en De Kameleon participeren in het SWV Drechtsteden.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het SWV http://www.swv-drechtsteden.nl.
 Het SWVPasVOrm zet zich in voor alle vo-leerlingen in de AV-regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Iedere leerling verdient aandacht, onderwijs, zorg enbegeleiding om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. Dat begint bij de leerling en de leraar in de klas, in school. Uitgaande van de onderwijsbehoefte van de leerling en op basis van partnerschap met ouders. De SPON-school De Kleine Wereld participeert in het SWV Gorinchem.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het SWV  http://www.samenwerkingsverbandgorinchem.nl
 

Samenwerkingsverband Driegang (28.16) bestaat uit alle scholen (en hun besturen) binnen de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Giessenlanden, Leerdam, Lingewaal, Molenwaard, Woudrichem, Werkendam en Zederik. Dit betreft zowel de scholen voor regulier onderwijs als de scholen voor speciaal (basis)onderwijs. Tevens neemt het bestuur voor speciaal onderwijs van buiten bovenstaande gemeenten maar met vestigingen binnen deze gemeenten deel. In samenwerkingsverband Driegang betreft dit SPON. De SPON-scholen De Kleine Wereld en SBO De Rotonde participeren in het SWV Driegang.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het SWV http://www.driegang.nl