SPON:
Specialisten in Passend Onderwijs

Organisatie

Raad van Toezicht

  • Mw. P. van Lange (voorzitter)
  • Dhr. J.B.K. van der Mark
  • Dhr. W.J. Krajenbrink
  • Dhr. E.A. Verlangen
  • Mw. M.M.E. Wolberink - Kruger

College van Bestuur

  • Mw. C. van Delen

Bestuurssecretariaat

  • Diana van Bennekom, bestuurssecretaris
  • Annelieke Bouman, HR specialist 
  • Suzanne van Rooij - management assistent
  • Yvonne Innemee, secretarieel medewerker

Postbus 23
3350 AA  Papendrecht
Telefoon: 078 - 644 97 34
E-mail: info@spon.nl

Bankrekening: IBAN: NL17RABO0102843805
Loonbelastingnummer: 812571368L03
Kamer van Koophandel Rotterdam nr. 24354004
De Stichting is ANBI-geregistreerd - RSIN 812571368

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Deborah Eisinga, voorzitter GMR po
Gemma Biesheuvel-van Diemen, voorzitter GMR vo
Sanne Severijnen, secretaris GMR


Postadres: Postbus 23, 3350 AA Papendrecht